Juridisk rådgivning

Hvor mye tar en advokat betalt i Stavanger?

Det kan være lurt å vite hvor mye en advokat tar betalt samt hvordan advokaten tar betalt. Hvis du står overfor et juridisk problem, er det alltid en god idé å få råd av en advokat, men juridisk rådgivning koster. I begynnelsen av saken din – og sikkert før du offisielt ansetter advokaten din, er du nødt til å vite hvordan advokaten blir betalt. Viktigst av alt, er å vite den estimerte totale kostnaden.

Hvor mye er du villig til å betale? Juridiske saker kan variere mye når det gjelder alvorlighetsgrad. Juridiske tjenester er ikke billige. Du bør finne ut hvor mye du er komfortabel i å bruke for å løse saken. Dette er en viktig praktisk vurdering i enhver form for sivilsak. Spørsmålet du ofte bør stille deg selv, er: Er du villig til å bruke nok penger til å få domstolen på din side?

Når du forhandler om juridiske tjenester, så må du alltid spørre advokaten om å vise  sine avgifter og faktureringsmåte. Ikke vær redd for å stille detaljerte spørsmål. En advokats villighet til å diskutere gebyrer er en viktig indikator på kundeservice.

 

Betalingsmetoden til advokater

I de fleste sivile saker i Stavanger, vil en advokat bli betalt under en (eller en kombinasjon) av følgende avtaleavtaler:

  • Timelønn
  • Prosjektpris
  • Månedlig

 

Timebetalt

Timepriser er det vanligste. Her får advokaten betalt en avtalt timepris for tid brukt på alle aspekter av kundens tilfelle – helt til saken er løst.

Timeprisen avhenger av erfaringen, driftskostnader og plasseringen av hans eller hennes praksis. I Stavanger kan det være billigere eller dyrere enn i Haugesund. I landområder og småbyer pleier advokater å betale mindre. Timeprisen kan ligge på fra 1.500-7.000 kr. Advokater med kompetanse innen spesialiserte områder kan kreve mye mer. Vierdal Advokatfirma AS har tingsretten som spesialitet. De har også sterk kompetanse innen fast eiendom.

Husk at billigere sannsynligvis ikke er et bedre alternativ. En dyrere advokat med sterk erfaring kan være i stand til å håndtere en komplisert sak mye raskere. Også en erfaren advokat vil kunne bedre estimere hvor mange timer en bestemt sak vil ta for å løse.

 

Prosjektpris

Når en juridisk sak er enkel og veldefinert, vil advokatene ofte tilby en prosjektpris. Eksempler på prosjektbaserte saker inkluderer testamente, ubestridte skilsmisser og enkle konkursmeldinger. Hvis en advokat antyder eller har annonsert en prosjektpris, så må du forstå nøyaktig hva det gebyret vil og ikke vil dekke. Den faste avgiften kan ikke inkludere utgifter som arkiveringsgebyr.

 

Månedlig kostnad

En månedlig betaling fungerer vanligvis som en forskuddsbetaling på advokatens timepris for å håndtere et bestemt tilfelle. Advokaten setter prisen i en spesiell konto og trekker fra kostnaden på denne kontoen for tjenestene som blir gjort.

De fleste månedlige priser kan ikke refunderes med mindre det er merket “urimelig” av en domstol. Hvis du bestemmer deg for å slippe en sak som advokaten har arbeidet på før beholderen har blitt oppbrukt, så kan du miste resten.

 

Hvor mye koster en rettssak i Stavanger

Små kostnader her og der blir fort mye. Du bør spørre advokaten din om alle diverse kostnader som kan oppstå, slik at du kan estimere dem på forhånd. Da unngår du overraskelser. Vær forberedt på å snakke om hvem som skal betale regningen (fra begynnelsen og ved sakens avgjørelse) for rettskostnader, sekretærtid og leveringsgebyrer. Du kan lese mer om Stavanger Tingrett her.

Finn ut hvor mye det koster med en advokatassistent og annet støttepersonell. En god advokatassistent kan fakturere 1.000-3.000 kr i timen. En sekretær som organiserer og produserer dokumenter osv. kan koste  500-1.000 kr i timen.

Vær oppdatert på alle juridiske gebyrer: Få avtalen skriftlig. Hvis en advokat ikke er villig til å skrive avtalen skriftlig, så ikke bruk denne advokaten. Det finnes flere firmaer i Stavanger. De fleste stater krever skriftlige avtaler for de fleste saker. Be advokaten om å inkludere en avtale for periodisk, spesifisert fakturering i avtalen. En spesifisert regning bør liste og beskrive alle kostnader, slik at du kan se gjennom dem og sammenligne dem med gebyravtalen.